Prečicom KARTA SVETA DRŽAVE I GLAVNI GRADOVI, ULICE, KARTA SVETA EVROPA, KONTINENTI I OKEANI. Daljianr računanje razdaljine između mesta, od tačke a do tačke b, auto karta na Makedonija, auto karta Evrope, auto karta Srbije sa kilometražom, auto karta Grčke, auto karta, Bosne i Hercegovine, auto karta Republike Srpske. Auto karta mapa Srbije, auto karta Beograda, karta svijeta, World map, driving directions. Ovo je karta sveta sa državama, i glavnim gradovima, karte svih država, karta Srbije sa kilometražom, karta Hrvatske sa kilometražom, mapa Slovenije sa kilometražom auto karta Evrope, daljinar razdaljina između gradova, kilometraža sa časovima vožnje i mestima skretanja. Auto karta Hrvatske i BIH, auto karta Republike Srpske, auto karta Makedonije sa kilometražom, auto karta Bugarske i razdaljina od mesta do mesta, auto karta i daljinar Crna Gora. Vrati
Bez auto puteva  
Bez naplatnih rampi